EVANGELIE GEMEENTE "DE DEUR" DORDRECHT

DE KERK IS WEER FYSIEK TOEGANGKELIJK VOOR ONZE SAMENKOMSTEN.

HOUDT U TEN ALLE TIJDEN AAN DE GELDENDE CORONA MAATREGELEN.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Voorganger: Wim Grootveld: 06-12455051

Aanspreekpunt: Michael Hulshof: 06-27827838

Gebed en Bijbellezen

Op de doordeweekse dagen is het kerkgebouw in de ochtend (6.30 - 7.30 uur) open voor gebed en/of bijbellezen. U bent van harte welkom!

Hebreeen 4:16 'Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd'

2 Timotheus 3:16 'Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust'.