EVANGELIE GEMEENTE "DE DEUR" DORDRECHT

DE KERK IS WEER FYSIEK TOEGANGKELIJK VOOR ONZE SAMENKOMSTEN.

HOUDT U TEN ALLE TIJDEN AAN DE GELDENDE CORONA MAATREGELEN.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Voorganger: Wim Grootveld: 06-12455051

Aanspreekpunt: Michael Hulshof: 06-27827838

DOWNLOAD

Download de onderstaande files voor informatie over:


  • Bekering
  • Wedergeboorte
  • Waterdoop
  • Ontstaansgeschiedeni