EVANGELIE GEMEENTE "DE DEUR" DORDRECHT

Waarom een tentcampagne ?

Wanneer we er meer van doordrongen zouden zijn dat de komst van de Here Jezus voor de deur staat, zou ons dat aan moeten sporen om zoveel mogelijk mensen te bereiken met het Evangelie en hen bij de Here Jezus te brengen. Hij wil immers niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen (2 Petr. 3:9).


Het evenement wordt gehouden van vrijdag 22 mei t/m zondag 24 mei m.m.v. pastor W. Bohorquez uit Eindhoven. De tent wordt wellicht weer opgebouwd in het Weizigtparkt te Dordrecht. Een ieder is van harte welkom! Vannzelfsprekend is alle toegang vrij!