EVANGELIE GEMEENTE "DE DEUR" DORDRECHT

Jongeren

De tienerclub is een groepje tieners dat regelmatig op vrijdagavond bij elkaar komt. Bij ons ben je tiener vanaf je 12de of als je in de eerst klas zit. Er komen tieners vanuit de kerk, maar ook vrienden en vriendinnen van hen, die normaal gesproken naar een andere kerk gaan of helemaal niet naar een kerk gaan. Je bent altijd welkom! Natuurlijk is er ook volwassen leiding aanwezig. We doen dan ook veel gezellige dingen. Bij onze 10-erclub beginnen we de avond met wat drinken en een koekje. Ondertussen kun je bijkletsen met elkaar. We doen daarna leuke, gezellige dingen maar we nemen ook tijd voor ‘serieuze’ zaken, want we zijn niet zomaar een clubje. We willen met elkaar meer leren over het geloof in God. Dit doen we onder andere door Bijbelstudies. We bidden met elkaar voor onderwerpen die ons aanspreken, bijv. klasgenoten die het (even) moeilijk hebben of een ramp die net gebeurd is. Ook tussen de avonden door ondernemen we regelmatig iets. Lekker schaatsen, Bowlen of net waar we zin in hebben. Ook gaan we een keer per jaar op kamp voor een week. Het Tienerkamp is er voor kinderen vanaf 12 jaar tot en met 19 jaar. De iets ouderen die nog wel naar de tienerclub gaan, gaan gewoon mee als sport –en spelleider. Als ze wat ouder ze nog weer wat ouder zijn mogen ze 10-erleiders zijn van het 10-erkamp. En natuurlijk kun je ook altijd zelf wat ondernemen met andere tieners.

De tienerclub heeft twee duidelijke doelen. We vinden het belangrijk om aan vriendschappen te werken. We willen dat iedereen zich thuis voelt, zichzelf kan zijn en mense om zich heen heeft waar hij/zij goed mee op kan schieten. Het andere doel is om meer te leren van God, Jezus, het geloof en hoe we dat in ons dagelijkse leven kunnen toepassen. Deze doelen willen we onder andere realiseren door samen bezig te zijn met Bijbelstudie en  praten met elkaar. In de Zomervakanties gaan we met een grote groep tieners naar bosrijke gebieden voor een zomerkamp om ons geloof weer op te bouwen met God en o met andere 10-ers uit ander kerken in Nederland van onze gemeente op te trekken. 

De tieneravonden vinden met regelmaat op een vrijdagavond plaats. De locatie waar we samenkomen wisselt: soms in de kerk en soms bij een begeleiding zelf thuis. De 10-erclub is gratis maar als we gaan Bowlen of schaatsen of een ander dergelijke activiteit betalen de 10-ers ook gewoon zelf het bedrag. Bel naar een van de genoemde mensen onder 'contacten'. Ze kunnen je direct meer vertellen. Welkom!