EVANGELIE GEMEENTE "DE DEUR" DORDRECHT

KINDEREN

Oppas

Tijdens elke dienst is er oppas voor de hele kleintjes van 1 tot 3. De gemeente beschikt
over een oppasruimte waar tijdens de dienst de kinderen op een speelse manier
worden vermaakt. Ook is er een ruimte waar de baby's eventueel in daarvoor bestemde kleine bedjes kunnen slapen.


Zondagschool

Tijdens de zondagochtenddienst is er voor de kinderen een kinder-nevendienst. Kinderen
kunnen 's-ochtends tijdens de reguliere samenkomst om 11:00 uur de zondagschool
bijwonen. Eerst is er een gezamenlijke zangdienst, daarna gaan de kinderen naar de zondagschool.