EVANGELIE GEMEENTE "DE DEUR" DORDRECHT

Welkom!

tent-evangelisatie!

Vrijdag 12 juli t/m zondag 14 juli 2019.

Waarom een tentcampagne ?

Wanneer we er meer van doordrongen zouden zijn dat de komst van de Here Jezus voor de deur staat, zou ons dat aan moeten sporen om zoveel mogelijk mensen te bereiken met het Evangelie en hen bij de Here Jezus te brengen. Hij wil immers niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen (2 Petr. 3:9).


Tentcampagne 2019: vrijdag 12 juli t/m zondag 14 juli m.m.v. pastor Matthias Kipfer uit Bern, Zwitserland. De tent wordt opgebouwd in het Weizigtparkt te Dordrecht. Een ieder is van harte welkom! Vannzelfsprekend is alle toegang vrij!